pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 21 października 2015
  • 23 października 2015
  • wyświetleń: 7605

Silesian Coal zainwestuje w kopalnię

Spółka Silesian Coal przekazała zarządowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. propozycję dotyczącą finansowania prac inwestycyjnych w KWK "Krupiński". Inwestor zastrzega jednak, że nie planuje w przyszłości nabycia kopalni.

Przyjęcie oferty ma pozwolić na udostępnienie KWK "Krupiński" nowych zasobów węgla oraz na stabilizację funkcjonowania kopalni "Krupiński" w okresie eksploatacji przez Silesian Coal złoża węgla kamiennego w obszarze "Żory-Suszec 1" w Orzeszu.

16 września Minister Skarbu RP udzielił Marszałkowi Sejmu RP odpowiedzi na Interpelację nr 34123 w sprawie sytuacji ekonomicznej KWK "Krupiński" należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., którą posłowie PiS na Sejm RP - Grzegorz Matusiak oraz Grzegorz Tobiszowski skierowali do Prezesa Rady Ministrów. Przedstawione w udzielonej odpowiedzi informacje wskazują, że w ostatnich trzech latach o 50% zmniejszała się wartość inwestycji w KWK "Krupiński" (z ok. 155 mln zł w 2012 roku do prawie 111 mln zł w 2014 roku), a szacowane operatywne zasoby węgla kamiennego, według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wynoszą blisko 44 mln ton. Minister Skarbu poinformował również, że Zarząd JSW S.A. analizuje obecnie różne warianty dalszego funkcjonowania kopalni, włącznie ze scenariuszem ewentualnego wygaszenia zakładu lub jego sprzedaży.

- Wobec zapowiedzi sprzedaży KWK "Krupiński" chciałbym stanowczo podkreślić, że nasza spółka nie planowała i nie zamierza nigdy kupić kopalni "Krupiński". W przypadku, gdy KWK "Krupiński" zostanie sprzedana, z pewnością ponowimy nowemu właścicielowi naszą ofertę współpracy w zakresie inwestycji w "Krupińskim" - mówi dr inż. Jerzy Markowski, prezes Silesian Coal Sp. z o.o.

Główną ideą propozycji jest sfinansowanie przez Silesian Coal robót inwestycyjnych, których wykonanie pozwoliłoby JSW S.A. uzyskać dostęp do swoich złóż w partii centralnej i północnej, na które KWK "Krupiński" uzyskał nową koncesję w 2013 roku. Oferta Silesian Coal umożliwi uzyskanie dostępu do tych pokładów bez jakichkolwiek nakładów finansowych ze strony JSW S.A., jednocześnie skracając drogę dostępu do złóż pod Orzeszem, o koncesję na wydobycie z których ubiega się Silesian Coal.

Ponadto propozycja Silesian Coal pozwoliłaby na modernizację w KWK "Krupiński" istniejącej infrastruktury technologicznej Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w zakresie wzbogacania węgla energetycznego i koksowego, a także na rozbudowę istniejącej infrastruktury w zakresie urządzeń głównego przewietrzania kopalni oraz gospodarki mediami i odpadami. Celem modernizacji jest stworzenie możliwości odbioru przez infrastrukturę KWK "Krupiński" zarówno urobku własnego, jak i Silesian Coal.

- W mojej ocenie przedstawiona przez Silesian Coal propozycja współpracy jest ciekawa dla obu stron, zarówno dla naszego projektu wydobycia węgla w obszarze "Żory-Suszec 1", jak również dla JSW S.A., aczkolwiek nie jest rozwiązaniem bezalternatywnym. Wobec deklaracji poprzedniego zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczącej "braku perspektyw dalszego funkcjonowania KWK "Krupiński", przyjęcie naszej oferty pozwoli na wydłużenie funkcjonowania "Krupińskiego" do czasu wyczerpania jej zasobów oraz do przedłużenia użytkowania obiektów infrastruktury technologicznej kopalni przez cały okres trwania naszego projektu w Orzeszu. Teoretycznie nawet o 50 lat - dodaje dr Jerzy Markowski.

Spółka Silesian Coal jest m.in. odpowiedzialna za realizację projektu eksploatacji złoża w Orzeszu. Prezesem spółki jest dr Jerzy Markowski - budowniczy i były dyrektor Kopalni "Budryk" w Ornontowicach, a następnie Wiceminister Gospodarki. Obecnie trwa proces inwestycyjny mający na celu uzyskanie przez spółkę koncesji Ministra Środowiska na wydobywanie kopalin ze złoża w Orzeszu. W lipcu br. inwestor złożył do Ministra Środowiska dokumentację geologiczną złoża "Żory-Suszec 1" celem jej zatwierdzenia przez Komisję Zasobów Kopalin. Wielkość położonych na głębokości od 600 do 1000 metrów pokładów szacowana jest na ok. 600 mln ton węgla koksowego i energetycznego. Dzięki planowanej na kilkadziesiąt najbliższych lat inwestycji w Orzeszu powstanie co najmniej 700 nowych miejsc pracy przy wydobyciu węgla oraz kilka tysięcy etatów w firmach okołogórniczych. Ponadto, jeżeli JSW S.A. wyrazi zgodę na propozycję Silesian Coal, uzyska możliwość wydłużenia istnienia KWK "Krupiński" o kilkadziesiąt lat.

Silesian Coal jest spółką celową powołaną przez firmę HMS Bergbau AG z siedzibą w Berlinie. Spółka HMS Bergbau AG jest giełdową spółką notowaną we Frankfurcie i posiada 20-letnie doświadczenie w przemyśle węglowym, zajmuje się realizacją projektów w sektorze energetycznym na całym świecie, w tym dostarczaniem surowców producentom i odbiorcom energii. Poza Polską spółka posiada swoje aktywa w 5 innych krajach.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA