pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 15 września 2015
  • wyświetleń: 3687

Dyskusja nad strefą ekonomiczną

W Urzędzie Miejskim w Pszczynie odbyła się dyskusja publiczna w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Pszczynie między ulicami Żorską i Wodzisławską, gdzie docelowo ma powstać strefa ekonomiczna.

Zdjęcia lotnicze 2013: Muzeum Zamkowe i Park
Pisemne uwagi do projektu planu można składać w Urzędzie Miejskim do 28 września. · fot.


Projekt przedstawiła główna autorka dr hab. Krystyna Gruszecka. Teren ten ma być w części przeznaczony na cmentarz jako powiększenie istniejącego cmentarza Św. Krzyża oraz na terenie ok. 50 ha na działalność produkcyjną i usługową. Na tym obszarze ma w przyszłości powstać tzw. specjalna strefa ekonomiczna.

W dyskusji brali udział głównie mieszkańcy Pszczyny, zaniepokojeni możliwym negatywnym oddziaływaniem przyszłych zakładów przemysłowych na codzienne życie mieszkańców, ze względu na bliskość zabudowań i samego centrum miasta. Uczestnicy dyskusji podkreślali, że obawiają się możliwego smrodu, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, a także budowy kolejnych sklepów wielkopowierzchniowych.

Teren u zbiegu ul. Żorskiej i WodzisławskiejAutorzy planu zaznaczyli, że obecny projekt przewiduje szereg ograniczeń co do możliwości lokalizacji na tym terenie zakładów szczególnie uciążliwych i znacząco oddziałujących na środowisko, m.in. zakazuje gospodarki odpadami. Ma powstać także strefa zieleni izolacyjnej wokół terenu przeznaczonego na działalność produkcyjną i usługową o szerokości 20 m. Mieszkańcy postulowali jednak uściślenie w planie szkodliwych dla środowiska wyłączeń.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Stara Wieś Marian Szwarc oraz Radny RM Ryszard Baron wnioskowali, aby część tego terenu, ok. 4 ha wzdłuż ulicy Żorskiej w pobliżu planowanego parkingu, przeznaczyć na cele usług publicznych, rekreacji i sportu.

Pisemne uwagi do projektu planu można składać w Urzędzie Miejskim do 28 września.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do tego projektu udostępniony jest stronie UM.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA