pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 9 grudnia 2012
  • 10 grudnia 2012
  • wyświetleń: 10112

Obwodnica już nad torami

Nad to­ra­mi ko­le­jo­wy­mi w Psz­czy­nie uło­żo­no pierw­sze dźwi­ga­ry wia­duk­tu bu­do­wa­ne­go wę­zła psz­czyń­skiej ob­wod­ni­cy.

obwodnica
Dźwigary nad linią kolejową zostały zainstalowane · fot.


obwodnica
fot.


obwodnica
fot.


Ope­ra­cja wy­ma­ga­ła naj­wyż­szej pre­cy­zji. Napięcie trakcji było wyłączone. Wy­ma­ga­ło to uz­go­dnień z PKP PLK po­cz­y­nio­­nych już wiele mie­się­cy wcześ­niej.

Dźwi­ga­ry sta­lo­we są ele­men­tem kon­struk­cji wia­duk­tu. Na nich, po spo­rzą­dze­niu sza­lun­ku wy­la­na bę­dzie be­to­no­wa pły­ta po­mo­sto­wa. Z ko­lei na pły­cie po­mo­sto­wej uło­żo­ne bę­dą war­stwy kon­struk­cji jezd­ni.

Przypomnijmy, że umowę na budowę węzła obwodnicy Pszczyny z DK 1 podpisano 2 grudnia 2011 roku. Prace rozpoczęły się wiosną. 30 kwietnia br. podpisana została umowa na budowę części drogowej obwodnicy, która połączy nowy węzeł z DW 935, na granicy Pszczyny i gminy Suszec.

Cała obwodnica gotowa ma być na przełomie października i listopada przyszłego roku. Łączny koszt budowy nowej, liczącej nieco ponad 4 km drogi, to niemal 106,9 mln złotych.

new / pless.pl, źródło: ZDW Katowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA