pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

 • 6 marca 2019
 • 10 marca 2019
 • wyświetleń: 8334

Zniżki i bezpłatne przejazdy Pszczyńską Komunikacją Gminną

Od kilku dni obowiązują zniżki dla uprawnionych osób korzystających z Pszczyńskiej Komunikacji Gminnej. Burmistrz Dariusz Skrobol zdecydował również, że gdy Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach powiadomi o przekroczeniu poziomu 200 μg/m³ dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze obejmującym gminę Pszczyna, transport zbiorowy będzie bezpłatny.

Komunikacja gminna w Pszczynie (przejazd z burmistrzem Dariuszem Skrobolem) - 03.09.2018
Komunikacja gminna w Pszczynie · fot.


Do korzystania z bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:
 • dzieci w wieku do 4 lat;
 • osoby, które ukończyły 70. rok życia;
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych;
 • Posłowie na Sejm i Senatorowie;
 • funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
 • umundurowani funkcjonariusze policji;
 • żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego;
 • przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji;
 • osoby dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne;
 • jedno z rodziców lub opiekun osoby dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej.


Do przejazdów z ulgą 50% przy przejazdach w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Pszczyna uprawnione są:
 • dzieci i młodzież w wieku od 4. roku życia do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 20. roku życia;
 • studenci do ukończenia 26. roku życia.


Ponadto, w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłów PM10 pochodzących z transportu, w przypadku, gdy Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie powiadamia o ryzyku przekroczenia poziomu informowania 200 μg/m³ dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze obejmującym gminę Pszczyna, ustala się na dzień wskazany w powiadomieniu uprawnienia do bezpłatnych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich na terenie gminy Pszczyna.

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów, o których mowa, będą obejmowały osoby korzystające z gminnych przewozów pasażerskich na terenie gminy Pszczyna za wyjątkiem osób posiadających bilety miesięczne i okresowe, którym nie przysługuje zwrot należności z tytułu bezpłatnych przejazdów.

BM / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA