pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

  • 31 stycznia 2019
  • wyświetleń: 14870

Nowa myjnia samoobługowa w Pszczynie? Mieszkańcy protestują

Przy ulicy Francuskiej w Pszczynie ma powstać nowa samoobsługowa myjnia. Mieszkańcy zamierzają to przedsięwzięcie oprotestować, bo nowy obiekt powstanie w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, zaledwie kilkanaście metrów od okien budynków.

Teren pod budowę myjni samoobsługowej przy ul. Francuskiej w Pszczynie - 31.01.2019 · fot.


Inwestor, spółka Ulkat z Łąki wystąpiła o pozwolenie na budowę myjni przy ulicy Francuskiej w Pszczynie. Nieruchomość, na której ma powstać obiekt, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest wyłącznie pod usługi. Wszystkie działki wokół mają wpisaną zabudowę mieszkaniową.

Dokumentacja wpłynęła do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie 6 grudnia ubiegłego roku. Jak informuje instytucja, zgodnie z procedurami, zawiadomione zostały strony postępowania, które miały prawo wnosić uwagi oraz zapoznać się z projektem. Starostwo wystąpiło także do śląskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Katowicach z prośbą o opinię z uwagi na fakt, że budynki z otoczenia projektowanego obiektu ujęte są w gminnej ewidencji zabytków.

- Konserwator w przesłanym do nas piśmie stwierdził, że "planowana inwestycja w świetle prawa lokalnego tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dopuszczalna" (miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza w tym miejscu funkcję usługową) - mówi Marcela Grzywacz, rzecznik Starostwa Powiatowego w Pszczynie i dodaje, że jednocześnie konserwator zwrócił się o zachowanie istniejącej zieleni oraz nasadzenie odpowiedniej zieleni otaczającej teren.

- Wezwaliśmy inwestora do uzupełnienia dokumentacji m. in. o dane dotyczące uciążliwości dla otoczenia i ich minimalizacji ze szczególnym uwzględnieniem godzin pracy myjni, hałasu, połączenia komunikacyjnego terenu inwestycji z ul. Francuską w zakresie projektowanych stanowisk do odkurzania pojazdów, rodzaju pojazdów mogących korzystać z usług myjni. W chwili obecnej weryfikujemy uzupełnioną przez inwestora dokumentację - wyjaśnia rzecznik Starostwa Powiatowego.

Lokalizacja inwestycji:W międzyczasie, 29 stycznia do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło pismo mieszkańców, którzy stanowczo sprzeciwiają się lokalizacji myjni w tym miejscu.

- Myjnia samochodowa jest specyficznym rodzajem usług i powinna być zlokalizowana nie wśród zabudowy mieszkaniowej, ale w oddaleniu od budynków mieszkalnych, w pobliżu dróg publicznych, skrzyżowań, stacji paliw. Usługi takie wiążą się bowiem ze zwiększonym ruchem samochodowym, co wpływa na zwiększenie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, w postaci chemicznej bryzy wodnej i zwiększonej emisji spalin, zanieczyszczeń wody i gleby i innych uciążliwości - argumentują mieszkańcy.

Tłumaczą, że wybudowanie myjni samochodowej koliduje z podstawową funkcją otaczającego terenu. - To obecnie spokojna zamieszkała okolica, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się budynki objęte ochroną konserwatora zabytków, park, rzeka z dzikimi kaczkami. Poziom hałasu, wibracje oraz zwiększona emisja spalin przez wyjeżdżające z myjni pojazdy, wpłynie negatywnie na poziom życia mieszkańców i pogorszy standard zamieszkiwania w całej okolicy - napisali w piśmie do starostwa mieszkańcy.

- Pismo przyjęliśmy jako uwagi do toczącego się postępowania - mówi Marcela Grzywacz.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy mieszkańcy walczą z uciążliwościami, które niesie ze sobą eksploatacja myjni samoobsługowej. Problem ten w przeszłości również poruszali mieszkańcy osiedli Piastów i Kolonia Jasna, skarżąc się na niedogodności z podobnej działalności prowadzonej przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie. Tym razem zainteresowani mieszkańcy chcą jednak wyprzedzić działania inwestora i wstrzymać budowę podobnego obiektu.

Samoobsługowa myjnia samochodowa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie - 20.12.2017
Samoobsługowa myjnia samochodowa przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Pszczynie · fot.

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA