pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Gorące tematy

 • 28 września 2015
 • 29 września 2015
 • wyświetleń: 6853

Budżet obywatelski - znamy projekty

10 projektów ogólnogminnych oraz 59 propozycji lokalnych będzie rywalizować o realizację w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 roku. W poniedziałek zakończyła się weryfikacja pomysłów zaproponowanych przez mieszkańców. 12 października rozpocznie się głosowanie.

pieniądze, kasa, dofinansowanie, dotacja, wypłata
Dwa miliony złotych zostaną rozdysponowane w ramach budżetu obywatelskiego. Głosowanie rozpocznie się 12 października. · fot.


W tym roku budżet obywatelski w Pszczynie jest realizowany według nowych zasad. Kwota dwóch milionów złotych została podzielona na projekty o charakterze ogólnogminnym (5%), rezerwę na projekty niedoszacowane (5%), kwotę bazową, która zostanie podzielona na jednostki pomocnicze, czyli osiedla i sołectwa (40,5%) oraz kwotę proporcjonalną do liczby mieszkańców dla każdej jednostki pomocniczej (49,5%).

W rezultacie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje do zbioru projektów ogólnogminnych, a także do lokalnych. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 10 z 14 pomysłów, a do drugiej 59 z 65. Najczęstszym powodem odrzuceń był brak złej wyceny lub co najmniej dwóch operatów szacunkowych.

Do podziału na projekty ogólnogminne początkowo przewidziano 100 tysięcy złotych. Ostatecznie ta kwota zostanie jednak znacznie się zwiększy. Między innymi za sprawą dwóch pszczyńskich osiedli, na których projekty nie zostały złożone (Śródmieście i Siedlice) oraz osiedla Podstarzyniec, którego wniosek nie przeszedł pozytywnie weryfikacji. Kwota z tych trzech jednostek to aż 201.467,58 zł. Zostanie również ona powiększona o pozostałe środki niewykorzystane w projektach lokalnych.

Zakwalifikowane projekty ogólnogminne:

 • Zakup wózków dziecięcych (dwóch po 6 dzieci) umożliwiających wyjścia na spacery najmłodszych wychowanków Żłobka Miejskiego - 11.999,80 zł
 • Nocny bieg po Pszczynie - 9.000,00 zł
 • Pszczyna świętuje z harcerzami - piknik rodzinny przy SP nr 2 - 19.500,00 zł
 • Punkty postojowe przy ścieżce rowerowej w miejscowościach: Łąka, Studzionka, Wisła Wielka, Wisła Mała - 60.000,00 zł
 • MOTOSERCE-PSZCZYNA. Rozpowszechnianie i zachęcanie do oddawania krwi poprzez uatrakcyjnienie artystyczne corocznej akcji Motoserce - 18.000,00 zł
 • Promocja czytelnictwa - zorganizowanie spotkania autorskiego dla mieszkańców Gminy Pszczyna - 5.800,00 zł
 • Wykonanie nakładki asfaltowej bocznej odnogi ul. Kombatantów - 30.000,00 zł
 • Organizacja VIII Mistrzostw Jankowic w Pływaniu "VIII Mistrzostwa Jankowic w Pływaniu - 1.500,00 zł
 • Wykonanie utwardzenia ścieżki rowerowej na odcinku Brzeźce Wideki (od mostu na kanale Branickim do mostu na rzece Pszczynie) - 65.000,00 zł
 • Wykonanie skoczni w dal dla Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie ul. Staromiejska 41 - 34.864,79 zł


Odrzucone projekty ogólnogminne:

 • Zorganizowanie komunikacji miejskiej w Pszczynie - brak szacunkowego kosztu
 • Alejki parkowe - remont - 100.000,00 zł
 • Zakup łodzi typu DZ w celu prowadzenia szkoleń i obozów żeglarskich dla harcerzy z 4 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Jana z Kolana w Pszczynie oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pszczyna - 90.000,00 zł
 • Bezpieczni po zmroku - 42.580,00 zł


Zakwalifikowane projekty sołeckie/osiedlowe:

Osiedle Daszyńskiego - do wykorzystania 75.867,89 zł
 • Wykonanie utwardzenia ażurowego przy SP 4 (ul. Mickiewicza) - 15.030,84 zł
 • Oznakowanie ulic na Osiedlu Daszyńskiego - 3.000,00 zł
 • Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki betonowej na terenie PG 4 (ul. Konopnickiej) - 52.000,00 zł


Osiedle Kępa - 43.436,53 zł
 • Wymiana dwóch wiat przystankowych na ulicy Wodzisławskiej wraz z wykonaniem podłoża z kostki betonowej - 19.000,00 zł


Osiedle Kolonia Jasna - 93.213,99 zł
 • "Rozwój stref aktywności rodzinnej na osiedlu Kolonia Jasna, przy ul. Bratniej i ul. Księżycowej" - 90.000,00 zł
 • "Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przy placówkach oświatowych na osiedlu Kolonia Jasna" - 3.200,00 zł


Osiedle Piastów - 106.623,11 zł
 • Zakup stolików oraz krzeseł do czytelni dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filii nr 6 - 4.800,00 zł
 • Plac zabaw na Osiedlu Piastów - doposażenie - 33.000,00 zł
 • "Międzypokoleniowe Centrum Rekreacji" - rozszerzenie funkcji istniejącego placu zabaw poprzez instalację dodatkowych urządzeń dla dzieci, młodzież i dorosłych" - 106.623,00 zł


Osiedle Piłsudskiego - 55.578,80 zł
 • Utwardzenie drogi (łącznika) między ul. Bratków i Tulipanów - 54.811,03 zł


Osiedle Polne Domy - 55.247,47 zł
 • Wykonanie projektu wykorytowania i ułożenie warstwy tłuczniowej na ul. Kawalerzystów od ul. Piaskowej do ul. Studzienickiej - 55.247,47 zł


Osiedle Powstańców Śląskich - 88.575,37 zł
 • "Ogródek zabawowy dla najmłodszych" - 82.000,00 zł
 • Montaż lustra drogowego u wjazdu z ulicy Fizi - 2.000,00 zł


Osiedle Stara Wieś - 106.018,92 zł
 • Cykl spotkań "Kultura z humorem" - 15.000,00 zł
 • Siłownia zewnętrzna - ćwiczenia na świeżym powietrzu - 91.900,00 zł
 • Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia nr 5 na Osiedlu Stara Wieś - 3.450,00 zł
 • Tablica informacyjna szt 2 - na osiedlu Stara Wieś (tablica nr 1 - ogłoszeniowa, tablica nr 2 - plan sytuacyjny Osiedla Stara Wieś - 2.000,00 zł


Osiedle Stare Miasto - 58.599,75 zł
 • Street workaut i Kalistenika - każdy to chwyta! - 52.500,00 zł


Brzeźce - 56.377,89 zł
 • "Jasne boisko, pełna szatnia - oświetlenie i sprzęt dla LKS Brzeźce" - 5.377,00 zł
 • "Siatkówka dla Brzeźn - budowa boiska do siatkówki plażowej" - 11.000,00 zł
 • Rozwijamy się twórczo i kreatywnie - 10.000,00 zł
 • Dostawa i montaż klimatyzatorów klimatyzatorów Sali Ośrodka Kultury w Brzeźcach - 27.072,30 zł
 • Zakup tablic ogłoszeniowych w przysiółkach należących do sołectwa Brzeźce tj. Wideki i Pazurowice - 3.000,00 zł


Czarków - 75.653,50 zł
 • Dizjan ze sznurka i fajne zabawy z dawnego podwórka - 20.000,00 zł
 • Zakup wiat stadionowych na boisko sportowe w Czarkowie - 20.633,97 zł
 • Wykonanie projektu budowy ulicy Wiśniowej wraz z odwodnieniem - 18.000,00 zł
 • Montaż klimatyzacji - Ośrodek Kultury w Czarkowie - 32.500,00 zł
 • Instruktor wokalny dla zespołu "Czarkowianki" - 2.500,00 zł


Ćwiklice - 89.510,89 zł
 • Wydawnictwo okolicznościowe 690-lecia Ćwiklic i 550-lecia Kościoła Parafialnego św. Marcina w Ćwiklicach - 12.000,00 zł
 • Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej - odgałęzienie ul. Wolności do nr 19c - 32.602,50 zł
 • Dobudowa oświetlenia ulicznego w Ćwiklicach koło kościoła - 12.500,00 zł
 • Zakup regałów bibliotecznych oraz książek dla Biblioteki Publicznej w Ćwiklicach - 2.900,00 zł
 • Modernizacja Sali w Ośrodku Kultury w Ćwiklicach - 32.996,62 zł


Jankowice - 92.531,84 zł
 • Bezpieczna szkoła - 83.933,63 zł
 • Mapa sołectwa Jankowice - 3.180,00 zł
 • Zakup regałów bibliotecznych dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie Filia Jankowice - 5.350,00 zł


Łąka - 103.153,89 zł
 • Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci poprzez realizację zajęć artystyczno-ruchowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Łące Projekt PN. "Kreatywnie, twórczo, ruchowo - znaczy zdrowo!" - druga edycja - 60.000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu wokół "Serca Wsi" w Łące - etap I - 43.000,00 zł


Piasek - 100.971,01 zł
 • "Projekt i budowa siłowni zewnętrznej na terenie boiska Orlik + budowa oświetlenia drogi obok Ośrodka Kultury Kantówka + dokończenie utwardzenie brukiem k®egu tanecznego przed sceną. Lokalizacja: sołectwo Pasek, ul. Katowicka" - 100.971,00 zł


Poręba - 54.272,97 zł
 • "Wykonanie projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 11 w Porębie o salę gimnastyczną z zapleczem" - 52.890,00 zł


Rudołtowice - 55.968,60 zł
 • Rozbudowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach wraz z wymianą podłogi na powierzchni całego garażu - 55.000,00 zł


Studzienice - 70.878,45 zł
 • "Bezpieczne, estetyczne podwórko szkolne" Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach II etap projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Studzienicach - 70.878,45 zł


Studzionka - 78.479,55 zł
 • Budowa oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich - 30.000,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ul. Adelajdy - 5.000,00 zł
 • Zakup organów elektrycznych dla "Zespołu Śpiewaczego Studzieniczanie" - 1.300,00 zł
 • Zakup zestawu treningowego dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej - 12.706,00 zł
 • Wymiana wiaty przystankowej "Studzionka - Tartak" - 3.500,00 zł
 • Budowa siłowni napowietrznej w sołectwie Studzionka - 30.000,00 zł
 • Rekultywacja boiska treningowego LKS Studzionka - 7.000,00 zł


Wisła Mała - 59.769,15 zł
 • Wykonanie termomodernizacji dachu na budynku Domu Kultury "Strażnicy" w Wiśle Małej - 56.790,72 zł
 • Uzupełnienie stroju dla członków Regionalnego Zespołu Śpiewaczego "Wiślanie" z Wisły Małej - 4.020,00 zł
 • Doposażenie kuchni w Domu Kultury - strażnicy w Wiśle Małej - 37.849,00 zł
 • Zakup motopompy Honda WT 40X dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśle Małej - 9.827,70 zł
 • Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do biblioteki publicznej w Wiśle Małej - 1.500,00 zł
 • Chodnik - wejście do szkoły - 19.200,00 zł
 • Podniesienie jakości zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży poprzez doposażenie boiska sportowego zlokalizowanego przy SP 13 w Wiśle Małej w zestaw aluminiowych bramek przenośnych dostosowanych do kategorii wiekowej zawodników - 6.300,00 zł


Wisła Wielka - 77.777,91 zł
 • Scena modułowa sposobem na rozwój i promocję twórczości artystycznej - 61.143,30 zł
 • Oferta cenowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej - 13.000,00 zł
 • Oferta cenowa na zakup kuchni gazowej 4-palnikowej z półką i zapalarką i zakup taboretu gazowego 1-palnikowego - 2.843,90 zł


Osiedla Siedlice (81.305,60 zł) oraz Śródmieście (68.676,08 zł) nie złożyły mają przypisanych propozycji projektów lokalnych.


Odrzucone projekty lokalne:

 • Projekt przebudowy ul. Pszczelarskiej wraz z chodnikiem (Jankowice) - 70.000,00 zł
 • Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Grenadierów, części ulicy Braci Jędrysików i zamontowanie 2 pkt świetlnych na ulicy Studzienickiej (Osiedle Polne Domy) - 55.247,47 zł
 • Projekt budowy ulicy Pionierów wraz z odwodnieniem (Osiedle Podstarzyniec) - 40.000,00zł
 • Siłownia na otwartej przestrzeni wraz z utwardzeniem nawierzchni z kostki brukowej, zakup ławek i mała architektura placu (Osiedle Stare Miasto) - 58.599,75 zł
 • Mistrzowie badmintonu (Łąka) - 30.100,00 zł


AKTUALIZACJA: Zarząd osiedla Podstarzyniec zapowiedział, że złoży odwołanie w sprawie swojego projektu (Projekt budowy ulicy Pionierów wraz z odwodnieniem). Jak tłumaczą przedstawiciele osiedla, nie jest możliwe przygotowanie operatów szacunkowych na projekt budowy, a równocześnie regulamin budżetu obywatelskiego takiej propozycji nie zabrania.

Głosowanie na projekty wystartuje 12 października. Mogą w nim brać udział mieszkańcy w wieku od 15 lat. Jeden głos będzie można oddać na projekt ogólnogminny, a jeden na projekt lokalny. Głosowanie będzie prowadzone zarówno przez internet (www.obywatelski.pszczyna.pl) jak i w filiach bibliotecznych na terenie gminy. Ostatnią szansą na oddanie głosu będzie dzień 25 października. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 października.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA